Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • Behoudens schriftelijke toestemming van Zonnelied vzw is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het evenement strikt verboden.
 • Tijdens het event worden zowel sfeer foto’s gemaakt als wordt er gefilmd. Bezoekers kunnen op de opnames herkend worden.
 • Alle bezoekers worden verzocht geen rugzakken mee te nemen en in te gaan op eventuele verzoeken tijdens de toegangscontrole of van de security. Grote tassen/zakken dienen te worden geopend bij het binnengaan van de tent.
 • Het is verboden om onze tent te betreden met eigen drank, flessen, blikjes, alcohol, stoelen, vuurwerk en voorwerpen die een gevaar voor de veiligheid kunnen opleveren. Indien aan de toegangscontrole deze goederen worden vastgesteld, zullen de goederen in beslag genomen worden en/of kan de toegang tot de tent worden ontzegd.
 • Roken is niet toegelaten in de tent. een aparte openlucht rokersruimte is aan de ingang van de tent voorzien.
 • Wie zich buiten de tent verplaatst dient de algemene regels met betrekking tot de nachtrust te respecteren.
 • Drank bekers mogen niet buiten de tent gebracht worden.

    Voorwaarden tickets

 • Je toegangskaart is uitsluitend geldig op de dag die op de voorzijde van het ticket vermeld staat.
 • Het ticket is niet geldig zonder barcode; elke wijziging of het onleesbaar maken van een vermelding zal de nietigheid van het ticket tot gevolg hebben.
 • Om controle op onrechtmatig gebruik mogelijk te maken is het ticket voorzien van een unieke barcode die aan de ingang ingescand wordt. Bij afgifte van het ticket en na controle geldigheid, bekomt u een tyvek armband. Hierdoor kunt u onbeperkt de tent verlaten. Zonder geldig ticket of armband wordt u de toegang tot de tent ontzegd. Elk ticket kan slechts 1 keer worden ingescand. Bij aanbieding van een kopie, zal enkel de toegang verleend worden tot de persoon die de eerste maal werd ingescand.
 • In geval van verlies of diefstal zal je ticket noch vervangen noch terugbetaald worden.
 • Bij het in ontvangst nemen van het toegangsbiljet ziet de houder af van iedere schadevergoeding of schade-eis om welke reden ook, tegenover de organisatoren en elke andere derde, betrokken bij de inrichting of organisatie van het festival.
 • Tickets worden niet terugbetaald, ook al wordt het evenement afgelast wegens een beslissing van de wetgevende macht, uitzonderlijke weersomstandigheden.
 • Het niet kunnen of willen voorleggen van een geldig officieel erkend (digitaal) COVID certificaat, geeft geen recht tot annulatie, vergoeding, compensatie of terugbetaling, ongeacht men in het bezit is van een geldig toegangsticket.